Безоплатна правова допомога
опубліковано 29 липня 2021 року о 14:16

Що таке безоплатна правова допомога?

Знати свої права і захищати їх — це актуальні вміння для сучасності. Законодавство змінюється надто швидко, тож відслідкувати всі зміни і орієнтуватись у них може або той, хто має юридичну освіту, або той, хто вміє шукати і отримувати правову інформацію. Якщо у вас виникли питання до юриста, якщо є проблема, вирішити яку ви не знаєте як, почніть зі збору інформації! Тим паче, що відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” на первинну правову допомогу (консультації, правова інформація, допомога у складанні правових документів непроцесуального характеру) МАЮТЬ ПРАВО УСІ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ.

Що таке безоплатна правова допомога?

Безоплатна правова допомога – правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.  Закон України «Про безоплатну правову допомогу» визначає порядок надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги.

Система надання безоплатної правової допомоги в Україні – це мережа з 551 точки доступу до правових послуг: 23 регіональних, 96 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 432 бюро правової допомоги у всіх регіонах України, а також Координаційний центр з надання правової допомоги.

 

Що таке безоплатна первинна правова допомога?

Безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Види послуг, які надаються в якості безоплатної первинної правової допомоги:

 • надання правової інформації;

 • надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

 • складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

 • надання консультацій, роз’яснень та підготовка проектів договорів користування земельними ділянками для сільського населення - власників земельних ділянок;

 

 • надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Безоплатну первинну правову допомогу надають як органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи приватного права, спеціалізовані установи, так і місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги/бюро правової допомоги. Право на таку допомогу мають  усі громадянам України та особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Щоб отримати юридичну консультацію через систему безоплатної правової допомоги, звертайтесь на прийом до центрів і бюро безоплатної правової допомоги. УСІ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖУТЬ отримати первинну правову допомогу, а саме від цього зазвичай залежить перший етап захисту ваших прав.

Шукайте також правову інформацію на порталі правової інформації вікілегалейд.

НА ЕКРАН

https://wiki.legalaid.gov.ua/

 

Телефонуйте на всеукраїнську гарячу лінію 0-800-213-103 у робочий час.

 

Мобільний додаток «Безоплатна правова допомога» - https://bit.ly/3hwwgqR

Для отримання перевіреної правової інформації, зразків документів, користуйтесь платформою правових консультацій.  Довідково-інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid» спрямована на підвищення правової свідомості та освіченості населення. Тут Ви можете знайти необхідну інформацію з актуальних правових питань 

https://wiki.legalaid.gov.ua/

Що таке безоплатна вторинна правова допомога?

Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, і включає такі види правових послуг, як захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру. Якщо просто – це призначення юриста або правника за рахунок держави і безоплатна для людей.

Як безоплатна вторинна правова допомога надається у кримінальному провадженні та під час затримання/арешту?

При адміністративному затриманні чи арешті, або у разі, якщо людина виступає підозрюваною, то вона має право на призначення адвоката за рахунок держави. Про своє бажання отримати безоплатну вторинну правову допомогу потрібно звернутись до слідчого, судді або зателефонувати 0-800-213-103. При цьому органи поліції зобов’язані запропонувати людині безоплатну вторинну правову допомогу у разі адміністративного затримання та передати інформацію до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Дніпропетровській області.

Адвокат, гарантований державою, призначається через Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області для таких категорій:

 

 • особи, до яких застосовано адміністративне затримання;

адміністративний арешт;

 •  особи, які вважаються затриманими;

 • особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;

 • особи у кримінальних провадженнях.

Хто і з з яких питань можна звертатись до Криворізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги?

 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» право на безоплатну вторинну правову допомогу  у цивільних та адміністративних провадженнях для свідків і потерпілих у кримінальних провадженнях мають такі категорії осіб:

 

 • особи, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму

 • особи з  інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;

 • діти;

 • внутрішньо переміщені особи; громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб;

 • особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;

 • ветерани війни 

 • особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

 • особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 

 • особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;

 • особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 • особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

 • особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

 • особи, реабілітовані відповідно до законодавства України;

 • особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.

 

 У цивільних та адміністративних справах, свідкам і потерпілим у кримінальних справах безоплатна вторинна правова допомога надається після звернення до Криворізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги і підтвердження свого права на такі послуги. Це можуть бути довідки, посвідчення, паспорт та код. Конкретний у вашому випадку пакет документів вам озвучить фахівець після вашого звернення.

Проконсультуватись у центрі можна з будь-яких питань, які стосуються фізичних осіб. Це такі питання, як:

Сімейні, земельні, житлові, цивільні, трудові, договірні, адміністративні, соціальні,

захист прав споживачів, пасажирів, пацієнтів, дітей, осіб, потерпілих від домашнього насильства, військовослужбовців і внутрішньо переміщених осіб тощо. 

 

Як відбувається процедура призначення правника/адвоката за рахунок держави?

 

Алгоритм дій людини наступний:

 

Зателефонувати або звернутись особисто до найближчого центру правової допомоги або до операторів гарячої лінії безоплатної правової допомоги

Проконсультуватися з фахівцем центру безоплатної правової допомоги щодо права на безоплатну правову допомогу за рахунок держави, часу візиту та необхідних документів, які треба взяти із собою для попередньої консультації

Скласти письмове звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги, завітавши до центру правової допомоги. За потреби звернення допоможе скласти працівник Центру.

 Подати документи разом зі зверненням для підтвердження приналежності до однієї з визначених законом категорій осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги

Місцеві центри протягом 10 днів з дня отримання звернення та всіх необхідних документів мають опрацювати документи. Вони або приймають рішення про залучення адвоката за рахунок держави, який буде вести адміністративну чи цивільну справу людини у суді. Або мають обґрунтувати відмову у наданні безоплатної вторинної правової допомоги.

При прийнятті рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги, Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, повідомляє про це особу або її законного представника.

У разі відсутності підстав для отримання безоплатної вторинної правової допомоги, приймається рішення про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги і надсилається копію цього рішення особі, яка звернулася, або її представникові.

Вищезазначений порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги стосується цивільного і адміністративного судочинства. При цьому людина може звернутись не більше 6 разів упродовж року не більше ніж за шістьома дорученнями/наказами про надання безоплатної вторинної правової допомоги  одночасно.

Яким чином надається безоплатна вторинна правова допомога?

Надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснюється  адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та працівниками центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 Після прийняття рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги Центр призначає адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом.

 Під час призначення адвоката враховуються його спеціалізація, досвід роботи, навантаження, складність справ, у яких адвокат бере участь.

Повноваження адвоката підтверджуються дорученням Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та довіреністю відповідно до вимог процесуального законодавства.

Для здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в суді у спорах, що виникають з трудових відносин, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також щодо представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, або для складання документів процесуального характеру Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги може уповноважити свого працівника.

 

 Які обов'язки надавачів безоплатної вторинної правової допомоги?

Адвокат або працівник Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, зобов’язаний:

1) неухильно дотримуватися вимог Конституції України, Закону «Про безоплатну правову допомогу», міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів;

2) надавати якісно та в необхідному обсязі безоплатну вторинну правову допомогу;

3) приймати до провадження справи осіб, які потребують безоплатної вторинної правової допомоги, відповідно до договорів, укладених з Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, або наказів, виданих Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

4) не розголошувати конфіденційну інформацію про особу, яка стала відомою у зв'язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги.

 

З усіх питань, що стосуються надання безоплатної вторинної правової допомоги, клієнт може звертатись до Криворізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 • вул.Качалова, 2, 098-040-83-70

 • вул.Станіслава Конткевича, 37, 067-276-54-76

 • вул.Героїв АТО, 30, каб.102, 097-139-88-57

 • Широківське бюро правової допомоги: ж-в Інгулець, пр. Перемоги, 33а, 097-531-65-81

 • Жовтоводське бюро правової допомоги: м.Жовті Води, бульв.Свободи, 62,  тел. 050-505-28-33;

 • П’ятихатське бюро правової допомоги: м.П'ятихатки, вул.Пушкіна, 107, тел.096-188-55-43;

 • Апостолівське бюро правової допомоги: м.Апостолове, вул.Центральна, 63, тел.068-208-50-52;

 • Софіївське бюро правової допомоги: смт.Софіївка, вул.Карпенка, 20, каб.7,тел.097-495-83-16.

 Графік роботи – з 8.00до 17.00, з понеділка по четвер, у п’ятницю – до 15.45. У зв’язку з карантином прийом – за попереднім записом!

    Довідково-інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid» спрямована на підвищення правової свідомості та освіченості населення. Тут Ви можете знайти необхідну інформацію з актуальних правових питань. 

https://wiki.legalaid.gov.ua/ 

Звертатись можна і дистанційно:

Електронна пошта - kryvyyrih.dnipro@legalaid.dp.ua

Фейсбук: Координаційний центр з надання правової допомоги

 

 

 

https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/

 

Криворізький місцевий центр БВПД

 

https://www.facebook.com/kr2.dnipro.legalaid

 

Безоплатна правова допомога.Кривий Ріг

 

https://www.facebook.com/pershuy.centr.bpvd

 Месенджер Телеграм http://legalaid.gov.ua/telegram.html

Вайбер http://legalaid.gov.ua/viber.html

Кабінет клієнта на сайті системи БПД https://cabinet.legalaid.gov.ua/

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux